Nhựa in PLA/PLAF

239.000 

Nhựa PLA dễ in, không giòn phù hợp cho mọi loại máy in FDM.

Ít ảnh hưởng tới môi trường, nhựa sinh học được tổng hợp từ nguyên liệu thân thiện môi trường


    Translate »